top of page

Ny spiller – alle aldersgrupper

Velkommen til dit første dommerkursus og tillykke med at være startet til verdens bedste sport – volleyball! 

Dette korte kursus skal ses som en måde at få dig introduceret til dommerens opgaver i volleyball.

Læs derfor nedenstående materiale igennem, se videoerne, og læs eksemplerne.

Dette kursus erstatter således de kurser, du skulle have taget som er alderssvarende. Det næste kursus du vil skulle tage er ved starten af næste sæson, hvor du vælger det kursus du er alderssvarende med. 

Checkhandbeforethegame.jpg
RefereeRogerioEspicalskyfromBrazil.jpg
De basale dommertegn

De basale dommertegn

Der er en række dommertegn som vi kan betegne som de basale dommertegn. Her gennemgås de. Fortvivl ikke hvis du ikke ved præcis hvornår du skal bruge tegnene; det skal du nok lære. 

TIP: Brug den arm som er på den side hvor fejlen er begået. Dvs. hvis bolden lander inde på højre side, bruger du din højre arm.

Bold "inde": tegnet bruges når en bold lander inden for banen på et af de to holds banehalvdele.

Skærmbillede 2020-06-25 kl. 08.20.14.png

Tilladelse til serv: tegnet bruges når 1. dommeren giver tilladelse til, at serveren kan serve og dermed sætte spilperioden i gang.

Skærmbillede 2020-07-03 kl. 18.41.39.png

Bold "ude": tegnet bruges når en bold lander fuldkommen udenfor banen.

Tegnet bruges også, når en bold berører er genstand udenfor banen eller loftet.

Skærmbillede 2020-06-25 kl. 09.41.48.png

Hold der skal serve: når dommeren fløjter og fuldfører spilperioden bruges dette tegn til at vise hvilket hold, der skal serve næste gang.

Skærmbillede 2020-06-25 kl. 10.08.49.png

Touch: tegnet bruges når en spiller har berørt en bold der ellers var på vej ud. Eller når en spiller rammer en bold således den flyver ud på spillerens egen banehalvdel.

Skærmbillede 2020-06-25 kl. 09.42.44.png

Dobbelt berøring: tegnet bruges når en spiller berører bolden to gange i træk; hvilket man jo ikke må!

Skærmbillede 2020-07-07 kl. 16.50.24.png

Fire berøringer: tegnet bruges når et hold berører bolden fire gange, dvs. flere gange end holdets tre holdberøringer

Skærmbillede 2020-07-07 kl. 16.50.28.png
Inde eller ude?

Inde eller ude?

Bolden er "inde" hvis en del af bolden på  noget tidspunkt, i kontakten med gulvet, berører banen, inklusiv linjerne.

Bolden til højre er "inde", da en del af bolden berører den hvide linje. På billedet er det orange banen og det grønne frizonen som er området udenfor banen.

Bolden nedenunder er ude for ingen del af bolden berører banen; hverken linjerne eller den orange bane.

volleyball-ball-in-out2.jpg
Skærmbillede 2020-08-08 kl. 08.24.35.png

Bold "inde"!

Bold "ude"!

At spille bolden

At spille bolden

Huskeliste:

 • Maksimum tre holdberøringer pr. hold.

 • En spiller må ikke berøre bolden to gange i træk.

 • Hvis der bruges mere end tre berøringer er det en fejl.

Ud over disse tre huskeregler er det heller IKKE tilladt at gribe og kaste bolden. Dette kalder vi en grebet eller ført bold. 

I klippet her ser vi et tydeligt eksempel på en grebet bold. I dette tilfælde i angrebet. Det et tydeligt hvordan spilleren ikke blot lader bolden tilbage springe fra kontaktpunktet, men i stedet første griber og kaster bolden, hvorved der ændres retning på bolden men han berører den.

At starte en kamp

Før enhver volleyballkamp er der både en lodtrækning og derefter en smashopvarmning.

Først trækkes der lod, hvor de to anførere kommer til sekretærbordet.

 

Anføreren der vinder lodtrækningen må enten vælge hvilken side holdet vil starte på, eller om holdet vil serve eller modtage.

 

Det valg anføreren ikke tager står tilbage til den anden anfører.

Skærmbillede 2020-08-08 kl. 09.13.19.png
At starte en kamp

Dommerne

I volleyball er der to dommere til at dømme en kamp. En 1. dommer og en 2. dommer.

1. dommeren er chefen og har altid det sidste ord. 2. dommeren har dog også en masse ansvarsområder, som han/hun holder øje med og dømmer.

Dommerne er således et team, som skal samarbejde gennem hele kampen.

1. dommeren står på en dommerstol, mens 2. dommeren står ved stolpen på den modsatte side.

Det er kun 1. dommere der, ved enden af de fleste spilperioder, giver tegn. Dog er der visse områder, hvor 2. dommeren også skal give tegn, hvis han/hun ser en fejl.

1. dommeren

Overblik.jpg

2. dommeren

Dommerne

Positioner

Der er 6 positioner på banen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. På billeder ses det hvordan de er placeret på banen.

Når en server rammer bolden skal hvert hold være positioneret korrekt ift. rotationsordenen. Såfremt de ikke er det går serveret og point til modstanderne.

Når et hold tilbagevinder serveretten roterer de en position i urets retning. Dvs. 1 til 6 og 6 til 5 og osv.

Spilleren på position 1 server, såfremt holdet har serveretten.

Skærmbillede 2020-08-09 kl. 08.09.37.png
Positioner

At score et point

Et hold scorer et point:

 • Ved at ramme gulvet med bolden på modstandernes banehalvdel.

Bolden rammer gulvet på modstandernes banehalvdel.

Et hold scorer et point:

 • Når modstanderholdet begår en fejl.

Modstander holdet begår en fejl. Her rammer bolden antennen og er derfor ude. 

Et hold scorer et point:

 • Når modstanderholdet modtager en straf.

En spiller modtager en straf som symboliseres med et rødt kort. Derfor scorer modstanderholdet et point.

Fejl: Et hold begår en fejl ved at udføre en spilhandling, der er i strid med reglerne.

Det er dommernes opgave at dømme disse fejl.

At score et point

Bold ved nettet

En bold der skal spilles ind til modstanderne skal spilles igennem overspilningsområdet. Dette begrænses af nettets overkant, antennerne og disses tænkte forlængelser, og loftet.

Passerer bolden fx uden for antennerne idet et hold forsøger at spille den over, er bolden "ude". Bolden er også ude, hvis den rammer antennen.

Bolden må til enhver tid gerne berøre nettet.

Skærmbillede 2020-08-09 kl. 08.28.38.png
Bold ved nettet

Spiller ved nettet

Det eneste tidspunkt hvor det er tilladt at berøre bolden i modstandernes spilområde er ved blokering. Det er således fx ikke tilladt at angribe den del af en bold, der befinder sig i modstandernes spilområde.

Et angreb er enhver spilhandling, som dirigerer bolden i retningen af modstanderne, undtagen ved serv og blokering. Vi kalder et angreb for fuldført, når bolden har passeret igennem overspilningsområdet eller berøres af en modstander.

En netspiller må fuldføre et angreb fra en hvilken som helst højde. 

En bagspiller derimod må kun fuldføre et angreb fra hvilken som helst højde hvis:

 • Afsættet er lavet bag angrebslinjen (3-meteren).

eller

 • En del af bolden i berøringsøjeblikket er under nettes overkant.

Skærmbillede 2020-08-09 kl. 08.50.51.png
Skærmbillede 2020-08-09 kl. 08.51.11.png

Illustrationerne her gælder kun for bagspillere. Netspillere må fuldføre et angrebsslag fra hvilken som helst højde og fra hvilket som helst sted på banen, mens en bagspiller er begrænset.

Spiller ved nettet
Fejl

Fejl

Der er en del forskellige fejl, som spillere kan begå således, at modstanderholdet får serveretten og et point. Her er nogle af disse fejl listet med henblik på at give et kort og præcist overblik over fejl.

 • Et hold begår positionsfejl, hvis spillerne ikke befinder sig på deres reglementerede positioner i det øjeblik, serveren slå til bolden.
   

 • En rotationsfejl begås når SERVEN ikke er udført i henhold til rotationsordenen.
   

 • Det er en fejl at slå bolden "ud". Dette gælder både, hvis bolden rammer udenfor banen men også, hvis den rammer en genstand, loftet, stolper, nettet uden for sidebåndene, antennerne, og officials. SE VIDEO

 • Det er en fejl, for et hold, at berøre bolden fire gange.
   

 • Det er en fejl for en spiller at berøre bolden to gange i træk. SE VIDEO
   

 • Det er en fejl at gribe og kaste bolden.
   

 • Det er en fejl at få hjælp til at berøre bolden.

 • Det er en fejl at berøre nettet i en spilhandling. SE VIDEO

 • Det er en fejl at trænge ind i modstandernes spilområde under nettet, hvis dette generer modstanderne.

 • Det er en fejl at serve bolden med en anden del af kroppen end armen/hånden.

 • Det er en fejl at berøre bolden i modstandernes spilområde, undtagen ved blokering.

 • En bagspiller fuldfører et angrebsslag fra angrebszonen, hvis bolden i berøringsøjeblikket er helt over nettets overkant.

 • Det er en fejl at blokere en serv.

 • Det er en fejl at angribe en serv, såfremt bolden befinder sig i området over angrebszonen.

Dette var kun en liste med nogle af de fejl, som en spiller/hold kan begå. 

bottom of page