DT-dommerkursus

DT-dommer1.jpg
DT_dommer2.jpg
DT_dommer3.jpg

MÅLGRUPPE

Kurset er for uddannede dommere, der gerne vil dømme volleyballkampe på højt niveau. Du skal have dommererfaring eller alternativt været divisionsspiller i en årrække.

INDHOLD

Kurset afvikles efter en model, som starter med "afgang hjemmefra til kamp", og slutter med "hjemkomst". Der er ikke en decideret regelgennemgang. Det forudsættes kendt fra basisdommeruddannelsen, men indholdet behandler bl.a. følgende områder:

  • Forberedelse til kamp

  • Regler og retningslinier i relation til selve kampafviklingen/kampsituationer, herunder opstillinger, boldberøringer, brug af libero, sanktioner, dommer-spiller-coachrelationer etc.

  • Propositioner og turneringsreglement

  • Udfyldning af kampskemaer og brug af E-score

  • Protestforløb

  • Samarbejdet mellem 1. og 2. dommer og sekretær

  • Etc.

Undervejs arbejdes der med cases (også videosekvenser), hvor kursisterne kan blive udsat for at skulle tage stilling her og nu. Der lægges stor vægt på dialogen mellem kursisterne og instruktørerne i hele kursusforløbet. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve og case-udredning.

Praktik i forbindelse med dømning af kampe efterfølgende.

VARIGHED

Kurset varer ca. 2 dage og koster 1.700 kr.
Deltagerprisen inkluderer fuld forplejning samt overnatning.

Hvis det ikke er muligt at opnå støtte gennem kommunen, kan der søges refusion i dommerfonden for kommende aktive dommere. 

NB! Inden du skal dømme første DT-kamp, skal du købe en dommerdragt. Denne er for egen regning, men er tjent ind igen efter 3 dømte kampe.

KURSER

Ingen planlagte kurser